د روژې يوه ورځ مې د سهار له غرمې مخکې ډوډۍ هېره کړې وه، کله چې له خوبه راويښ شوم، بېرته ويده شوم، خوب مې وليد چې د مېرمنې مړ پلار خواږه راوړي او ماته يې يوه ټوټه خوړلې ده. ما په لومړي سر کې انکار وکړ ځکه چې ما ولیدل، بیا لمر راوتلی و، مګر په پای کې ما یو څه وخوړل او ویې ویل: خدای دې زما روژه قبول کړي.